Proti psychóze

Nevěřím na falešné nebo vymyšlené zkušenosti. Věřím naopak, že všechny zkušenosti, které máte, jsou pravé. Říkáte: Slyším hlasy, smějí se mi, nadávají mi, zakazují mi, přikazují mi, vyhrožují… Jistě byste si nevymýšleli. Vaši zkušenost považuji za skutečnou.

Jestliže říkáte: Slyším je, vidím je, cítím, jak mne ovlivňují, jak ovlivňují moje tělo, vím, že máte pravdu. Vím, že to, co prožíváte, není jen jako, ale že to prožíváte skutečně.

Velká otázka je: Jaký to všechno má smysl? Touto otázkou je třeba se zabývat! Jestliže totiž neexistují nesmyslné zkušenosti – a já jsem přesvědčen, že neexistují – pak je možné dříve či později smysl, význam každé zkušenosti objevit!

Mnozí psychiatři si zvykli tvrdit, že slyšení hlasů nebo pozorování různých neobvyklých skutečností jsou halucinace. Že přesvědčení, která nemohou druzí svými smysly potvrdit, jsou bludy. A že se v takových případech jedná o neskutečné a nesmyslné projevy nemocné mysli. Že se jedná o projevy nemoci, které sami o sobě nemají žádný význam.

Nemoc, označovaná jako psychóza (schizofrenie) nemá podle psychiatrie uplynulých několika desítek let prý žádný význam, žádný smysl, je to jen porucha, kterou je třeba odstranit.

Takové přesvědčení nesdílím!

Tradiční psychiatrie se snaží pomocí léků zasahovat do biochemických procesů v mozku. Jenže mozek je principiálně schopen si biochemické procesy řídit sám. Ptejme se tedy: Proč je v případě psychického onemocnění řídí tak zvláštně a mnohdy pro nás tak záhadně? Jak to, že se takto rozhodl? Co tím sleduje? Na co upozorňuje a o co mu jde?